Холистична икономика – част 2: “Класове на потребности вместо класове на хора”

November 19, 2017 admin 0

Удовлетворяването на интереса на човечеството изисква да бъде направена подробна оценка на потребностите на участниците в холистичната организация. Съчетаването на индивидуалните предпочитания на всеки с […]

Холистична икономика – част 1: Принципът “Равен достъп до публични блага”

July 15, 2017 admin 0

Всеки цялостен модел на организиране на обществото засяга икономическите отношения в съответната система, урежда правото на собственост, правилата за търговия, икономическите и трудови права, както […]

Човечеството – новият правен субект

May 2, 2017 admin 0

Въпросът: „Какво е човечество?“, на пръв поглед изглежда банален, съвършено очевиден и ненужен. Ако проверим по-дълбоко представените тези за произхода на човечеството, ще установим непълнота, […]

Движещите сили в обществото

April 7, 2017 admin 0

Движещата сила представлява водещата причина да вършим или да не вършим нещо. Тя е върховният смисъл, въз основа на който живеем по съответен начин и […]

Фондацията издаде книгата “Завръщането на свещеното познание на катара”

November 24, 2014 admin 0

Фондацията издаде книгата на Александър Миланов „Завръщането на свещеното познание на катара. Тайните на звездните портали“. Тази книга е създадена с цел да запознае българските […]