Младежко участие

Фондацията провежда курс за младежко участие в училища и младежки колективи.

Курс „Младежко участие“

Курсът се провежда на български или английски език и е подходящ за:
1. ученици на възраст 15-18 години;
2. учители, младежки обучители, психолози, педагогически съветници, родители и други участници в образователния процес.
Целта на курса е да развие умението на младежите да търсят и намират своето място в общността, да наблюдават, да разбират и да си взаимодействат с различни личности, екипи, общности и институции. Училището се представя като среда, която е подходяща за среща и изразяване на таланти и интереси, на гледни точки и позиции, формиране на идеи и проекти и за упражняване на активно гражданство (учене с преживяване).

След като младежите се запознаят с някои от ключовите особености по глобални, национални, общински въпроси, те са окуражени и подкрепени от водещия и училището да се организират и да инициират конкретен проект.
Продължителността и темите на курса се уговарят предварително с представителите на училището, според актуалните нужди. Може да се проведе и предварителна анкета сред самите ученици за това каква тема от техния социален живот има нужда да бъде адресирана. Специален акцент се поставя на общочовешки въпроси, като например защита на човешките права и недискриминация, както и на планетарни въпроси, като например климатичните промени.

Курсът е интерактивен и освен модерно представяне на актуални теми, включва също и групови занимания и тематични игри.

Провеждането на курса следва да доведе до повишаване на институционалния капацитет на училището да включва младежите.

Към курса или с допълнителни срещи се предлага и ръководство за младежко участие, което да подпомага младежите и учителите по техния съзнателен и активен граждански път занапред.

Цената на курса се определя в зависимост от броя дни за подготовка и провеждане. Минималният брой дни е 2, а максималният е 12.

Повече за водещия на курса: Александър Миланов е автор на методически ръководства за младежки обучители, младежки програми, правни статии и научни доклади. Освен учен в областта на правото, той се занимава и с управление на проекти.

За контакт: alexander.milanov.nac@gmail.com