За Фондацията

Мисия и ценности

Фондация „Граждани на Новата епоха“ е организация с идеална цел, която е създадена, за да опазва и разпространява нови и древни познания за човека и космоса, както и да съдейства за признаване, описване и защита на интереса на човечеството като наднационален правен интерес, което да доведе до създаване на нов правен субект – Обединено човечество.

Фондацията отстоява възглед на еднаква значимост на всеки човек като проявление на Абсолюта, без значение неговия/нейния пол, раса, възраст, генетика, етнос, религиозна принадлежност, сексуална ориентация, политически убеждения, икономическо благосъстояние или какъвто и да е друг отличителен признак.  Отчитайки тези различия между хората, фондацията се води от принципа на единство в многообразието и развива концепции за активно гражданство и ненасилствено отстояване на личния суверенитет на всеки човек в Новата епоха, както и защита на неговите/нейните основни права.

Важна част от мисията на фондацията е да опазва и разпространява Ученията за Свободата, Тантриара ученията, включително пред-древната история на човечеството и системата катара така, както са представени в лекции и писмени материали от Йеша Ашаяна. Това включва неофициално представяне и анализ на публикувани от Ашаяна материали,  както и издаване на статии и книги на други автори, които съответстват с духа на Ученията за Свободата. Дейностите, вижданията и позициите на фондацията не следва да се тълкуват, че задължително изразяват вижданията на Йеша Ашаяна и Съюза на Пазителите и по никакъв начин не ги обвързват. Официалните сайтове, в които всеки може да се запознае повече с тези свещени учения са www.arhayas.com и http://www.elaisafreedomforum.com/.

Разпространението на концепцията, че всяко живо същество е индивидуално проявление на Абсолюта, с еднаква значимост и права, които следва да бъдат гарантирани, е основна цел на организацията. Фондацията съдейства за интегрирането и прилагането на тази визия във всички сфери на обществения живот, включително философия, политика, право, икономика, наука, медицина, архитектура, изкуство, образование, култура, спорт и др.

Фондацията подкрепя принципите на прозрачност, откритост и безопасност на изследването на космическото пространство, опазване на земната и космическата околна среда и защитава правото на хората да бъдат информирани за случващото се в космоса, включително и правото на всеки човек да бъде точно и своевременно информиран за срещи и контакти със същества, представители на извънземни цивилизации.

Управител

Учредител и управител на фондация Граждани на Новата епоха е д-р Александър Миланов.

Доцент д-р Александър Миланов е преподавател по международно право и космическо право в Джиндал Глобален университет в Индия. Той изучава и практикува езотеричната система Катара и Ученията за Свободата и Тантриара от 2011 година. Автор е на книгите “Завръщането на свещеното познание на катара”, “Холистично Общество” и “Духовно Пробуждане”. Като управител на фондацията е ръководил проекти за подкрепа на младежкото участие и за развиването на национална космическа политика в Република България. Автор е на редица доклади и статии в областта на международното космическо право и предизвикателствата пред човечеството от открит контакт с извънземен разум.