Нова епоха

През последните няколко десетилетия сме свидетели на значителни промени на Земята, които се проявяват на всички нива. Много събития и открития могат да послужат за условно начало на тази епоха, но за фондацията е от най-голямо значение едно конкретно явление – въвеждане на махарата честоти в ядрото на Земята. От началото на 2000 г. в ядрото на Земята е въведена махарата енергия от дванадесето измерение и е дадено начало на цикъл на звездно активиране, което доведе до ускорено разплитане на кармични възли от еони за човечеството и Земята и интегриране на още по-високи честоти. За фондацията този момент се явява началото на Нова епоха, което включва връщане, представяне и опазване на пред-древната история на човечеството, произхода на хората и останалите раси в нашата петнадесет-измерна времева матрица, структурата и функционалното предназначение на катара мрежата (естественото дърво на живота). Според нас най-точната, чиста и подробна информация за драмата, в която сме въвлечени от милиони и милиарди години, се предоставя от официалния говорител на Съюза на Пазителите – Йеша Ашаяна.