Духовното значение на кодовете-изображения

Всичко, което съществува, притежава определена геометрична форма, излъчва конкретни цветове светлина и вибрира със свой индивидуален ритъм. Това включва всяко живо същество, всяка планета, всеки спомен, мисъл, емоция, всяка нарисувана картина или мелодия на песен…всичко в и около нас. Всеки обект представлява определен код със своя програма на съществуване и въздействие. Ние също сме красива индивидуална математическа програма, която непрестанно си взаимодейства с различни обекти. Освен това сме и силата, която избира как да бъде проявявана съответната програма. Умението да разбираме и виждаме кодовете в света, ни дава свободата да избираме на какво въздействие да бъдем подложени и какво да сътворим съзнателно.

В катара и тантриара се отделя специално място за разясняване функционалното предназначение на различни кодове и способността им да въздействат позитивно на най-дълбоко ниво на нашата биология и духовна същност като активират наши духовни потенциали.[1]

Съществуват множество видове кодове. Тук ще разгледаме накратко кодовете-изображения. Сред кодовете-изображения едни служат, за да придвижват енергия на различни места (йерофант, екаша), други представляват карта на духовната анатомия(рашатан, космая, косминас, катейон), а трети: са стълб от енергия, която ни обгръща след тяхното активиране и ни помага да черпим енергия от по-високи нива (илейса).

В катара се разяснява, че кодовете следва да бъдат възприемани като живи същества с развито съзнание и дори обикновеното им наблюдаване е форма на общуване с тях. Следователно те също ни „наблюдават“, общуват с нашето подсъзнание и ни възприемат като други кодове. Така например уважителното отношение към една картина и нейното „зареждане“ с позитивни мисли ще повлияе на енергията, която картината излъчва и ще я направи по-приветлива и буквално ще въздейства по-хармонично.

За да бъде активиран конкретен код, е необходимо с него да се борави мисловно по точно определен начин и да се постави на дадено място в тялото на човек, в Земята или в космоса. Визуализацията на преместване на дадено изображение е реално движение, което оказва въздействие и това следва да бъде подчертано.

Независимо от своята специфика, при всички кодове съществува общ начин на взаимодействие с тях, който се нарича „оптична пинеална индукция“, което представлява визуализация на вдишване през третото си око (шеста чакра) енергията, която излъчва даден символ.[2] По този начин въвеждаме в биополето си математическата програма на конкретния код и с него можем да си взаимодействаме оттук нататък.

Преди да използваме оптична пинеална индукция за даден код, е добре да сме активирали кристик защити в биополето си. След като въведем кода в биополето си, е нужно да знаем къде трябва да го поставим в тялото си и какво вършим с него на това място, за да бъде ефективна неговата активация.

Една част от кодовете-изображения се активират с произнасянето на определени тонове.[3] Когато знаем кой тон съответства на даден код и кога се произнася, тогава можем да въведем програмата на съответния код в тялото ни.

Освен хармонични кодове, които активират нашите духовни заложби, около нас циркулират и множество дисхармонични кодове, които имат негативно въздействие върху нашето еволюционно развитие и творческа свобода. Такива дисхармонични кодове-изображения често са поставяни във фон на филм, книга, картина, реклама или друг носител като тяхното предназначение е да въведе в биополето на човек ограничаваща програма и да активира блокажи, вместо потенциали. Много често дисхармоничните или хармоничните кодове се създават несъзнателно от твореца, който е „вдъхновен“ да ги изрази. В катара и тантриара се разясняват и техники за предпазване от дисхармонични кодове и предотвратяване на нежеланото им навлизане в биополето на човек.[4] Препоръчителните начални техники са и с най-добра защита(плазмена) и най-висока активация.[5]

По-долу представяме изображението на свещения Рашатан код, който е представен от Йеша Ашаяна и е дар от Съюза на Пазителите.[6] Кодът кореспондира със структурите на тялото на Духа, което се нарича Алумеридана. Кодът съдържа програмите за 144-те органични химични елемента. Той се активира като се наблюдава, визуализира се и се вдишва рязко през третото око, след което изображението попада в центъра на главата. Втората стъпка е да се изпрати до ядрото на Земята с рязко издишване. Третата стъпка е да се вдиша кода обратно и да се постави между гърдите с нагласата, че човек обича и желае да е в хармонични отношения с другите.

Rashatan_th

Познанието за кодовете и тяхното предназначение ни дава свободата да избираме как да си взаимодействаме със света и със самите нас. Тази информация ни помага да погледнем от по-висока гледна точка на художествените произведения, рекламната и кино индустриите, да осмислим по-дълбоко архитектурните паметници на даден творец или да вникнем в смисъла на мандалите в тибетския будизъм като нещо повече от обикновени картини.

© Александър Славков Миланов, 2014

 

 

[1] Виж повече E’Asha Ashayana, Kathara bio-spiritual healing system manual, level 1, 2000

[2] Виж повече E’Asha Ashayana, Keys for mastering ascension – The veca consciousness codes, 2005, p.10

[3] Виж повече E’Asha Ashayana, Engaging the God languages, 2005, pp.22-30

[4] http://www.arhayas.com/pages/techniques; E’Asha Ashayana, Ascension mechanics”, projectcamelot productions on youtube, 2010 disk 1;

[5] http://www.arhayas.com/pages/techniques

[6] E’Asha Ashayana, Ascension mechanics”, projectcamelot productions on youtube, 2010 disk 1;