Техники

Тези техники за активиране на плазменото тяло са превод от английски на български от оригиналните техники, които са на уебстраницата на Йеша Ашаяна – https://www.arhayas.com/pages/techniques
Това са плазмени техники, които е препоръчително да се извършат поне веднъж в живота в посочената последователност, започвайки от първа техника. Няма пречка техниките да се извършват множество пъти след това и без тази последователност.
Официалният говорител на Съюза на Пазителите (Ашаяна) акцентира, че извършването на плазмените техники е важно, за да се предпазят фините тела на човек(светлинно, раша, кристално и Алумеридона тела) от отваряне към нежелани антикристик честоти на „тъмното разцъфване“. Строго препоръчително е изброените техники да се направят, преди да се правят други техники, препоръчани от Йеша Ашаяна.
Какво представляват плазмените честоти и откъде произлизат те?
Вътрешното сътворение, по-специално Дейти нивата (Д-нива) управлява плазмени честоти. Всички останали структури (светлинно тяло, кристално тяло, раша тяло, духовно тяло) са част от Външното сътворение и не могат да отворят енергиен поток към Вътрешното сътворение, докато не се активира плазменото тяло (Труа тяло). След месец август 2011 година на Земята се задейства предпазен цикъл на звездно актвириане, наричан цикъл на „Кристалната река“. На 20.12.2014 година Земята започна активацията на своето плазмено (Труа) тяло. Единственият начин биологичните видове да повишават честотите си синхронизирано с планетата, е да активират плазменото си тяло. Активирането на Труа тялото на Земята започва личната активация на плазменото тяло на всички биологични видове. Ако генетичната структура на биологичния индивид не може да приеме плазмената енергия от Земята, поради различни нарушения на фините тела и ДНК шаблон, индивидът няма да успее да „яхне вълната“ на Земно синхронизиране със Земното плазмено тяло и неговото прогресиране.

Техника 1 – Кристик молитвата, Част от Тантриара Ученията – Пътеката на биодуховното майсторство
Техника 2 – Пътешествие към Крайстар семенния атом
Техника 3 – Пътешествие до острова Ареяс
Техника 4 – Пътешествие до Ефия състояние
Техника 5 – Земно синхронизиране
Техника 6 – Молитва към Вечния Дух