Холистичен модел

Свидетели сме на безпрецедентни глобални предизвикателства от наднационално естество, които не могат да бъдат цялостно разрешени с настоящата парадигма на национален егоизъм и корпоративна доминация. Примери за такъв тип проблеми са глобалното затопляне и климатичните промени; продължаващата трудова експлоатация на по-голямата част от населението; икономическата нищета на милиарди хора; нарастващите конфликтни нагласи между различни народи. Съществува общ белег между тези предизвикателства и той е, че те са резултат от функционирането на настоящата социална система.
Всяко общество се изгражда на основата на социален модел, който идентифицира различни субекти, определя тяхното местоположение, йерархия и легитимни правни интереси. Холистичният модел е нов системен модел, който разглежда всички живи същества не само като ресурс, но като свои основни субекти, които са проявления на Абсолюта и част от цялото.

Субекти на холистичния модел са:

1. Човечеството
2. Животните
3. Растенията
4. Земята
5. Небесните тела
6. Извънземни същества (потенциално)

Холистичният модел въплъщава идеология на уважение към живота и нагласа на сътрудничество между всички живи същества, така че да бъдат най-добре удовлетворени интересите на цялото. Той определя принципите и основните правила, по които се създават и функционират всички бъдещи холистични организации.
Прилагането на холистичния модел от страна на частни организации или държави би довело до трансформация на икономиката от капиталистическа в холистична.

Повече можете да прочетете в книгата “Холистично общество”

Интервю с Александър Миланов при Стойчо Керев по темата “Холистично общество”

Холистична икономика, част 1

Въвеждане на медиацията в училище