10 Аха! стъпки за помирение

҉   Най-добрият ПОДАРЪК с пожелание за  МИР и ХАРМОНИЯ във взаимоотношенията – у дома, в учебна среда, на работното място, в общността …!

КАК да проведем уважителен и градивен диалог в трудни разговори и ситуации, стъпка по стъпка ?

 Описание:


Когато желаете да превръщате всеки спор във възможност за по-дълбоко опознаване!  

Този продукт е създаден с аха-подход от Катина Клявкова в дългогодишната ѝ практика на   миротворец. Той е трансформиращ инструмент, лесно приложим като помощно средство за провеждане на ясен и уважителен диалог с цел взаимно-удовлетворително (win-win) разрешаване на спорове. 10-те аха! стъпки могат да бъдат също така упражнение и полезна кооперативна игра, подходяща за всякакви видове спорни ситуации.

 Изработен е от траен и удобен за използване материал с въздействащи цветове и концепция. Може да бъде поръчан като платно за маса с размер 40/80 или като подова постелка с размер 80/160. Пакетиран е в елегантен тубус, в който се съхранява добре и се пренася лесно.

С помощта на специални Инструкции за приложение стъпките могат да бъдат използвани от всички участници в дискусия и конфликт – САМИ или с професионалната подкрепа на медиатор, психолог, психотерапевт, педагог, ментор, специалист човешки ресурси, коуч и други. В съдържанието на това аха–гмурване по преценка на специалиста могат да бъдат включени и други отделни елементи от различни холистични методи, съчетани внимателно и отговорно. Към 10-те стъпки предлагаме и аха!-обучение, в което участниците тренират на практика приложението им в конкретни случаи от тяхната среда във всички области на живота – с упражнения, нюанси и тънкости. Опитът ни сочи, че аха-стъпките имат още по-мощен катализиращ и трансформиращ ефект, когато са приложени с подкрепата на добър неутрален специалист. Подходящи са като интерактивно помагало за аха-преживяване в ежедневната практика на всички специалисти, които работят с хора.

Автор на продукта е Катина Клявкова, изследовател на мира и партньорските взаимоотношения, професионален медиатор (юрист и психолог), обучител и автор на книгата за медиация „В храма на медиацията – как е на практика“ и на Аха-подхода, www.ahaya.org , katina.klyavkova.ahaya@gmail.com. Издател и разпространител е „Кристална река“ ЕООД.

© Катина Клявкова, 2024

© Кристална река ЕООД, 2024

! ПРОМО ЦЕНА: 39.90 лева за платното за маса / 99.90 лева за подовата постелка

ПОРЪЧКИ НА e-mail: foundation.newagecitizens@gmail.com

ОБУЧЕНИЕ: Ако се интересувате от специално практическо обучение за прилагане на 10-те аха! стъпки за помирение, съобразно с Вашите нужди и стил, планирали сме такова на 28-29.09.2024г. в гр.София. Пишете ни, ако желаете да си запазите място в Аха-полето. Добре сте ни дошли!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ключови думи: аха подход, кооперативна игра, помагало за помиряване, приложна психология, сътрудничество, дискусия, труден разговор, взаимоотношения, win-win,  холистично, спогодяване, споразумяване, съзнателен диалог, разрешаване на спор, трансформация, работа с хора, гмурване, общуване с уважение, управление на криза, медиация, предоговаряне, разбирателство, помиряване.

P.S. “Целта на това “аха-килимче” е онагледяване и структуриране на диалога – вдъхновяващо, цялостно и отвъд ума. Гмурване и изплуване. Заземено, благоразумно и извисяващо – с истинни и устойчиви резултати. То е изпробвано от различни хора (заедно с мен, с друг ментор – учители с деца, психолози, ЧР-и, коуч специалисти… и от двойки – самостоятелно и заедно) в разнообразни ситуации и доказано сработва. Заедно с това то е и полезна възпитаваща тренировка /игра. След това аха-преживяване всички участници ме питаха дали може да си го имат под ръка и така реших да го направя достъпно и да го пусна да лети и подкрепя… Нека!” – Катина Клявкова, автор и медиатор