Дора Теура плочите и ученията за свободата

Ученията за свободата, известни още като учения на Мелкизедек монашеския изумруден орден имат произход извън Земята и съдържат най-древната история на нашата вселена, от момента на нейното създаване. Те представляват записи на напреднало познание, което е едновременно духовно и научно. Посланията в тях са били превеждани в много далечното ни минало (така наречената преддревна история) под различни форми, на много места и на различни езици не само на Земята, но и в цялата петнадесетизмерна времева матрица.

По своята същност ученията за свободата са архиви със свещено
познание, което съдържа информация за структурата на вселената, законите и механиката
на творението, както и подробно представяне на произхода на различните раси в нея,
както и тяхната история и взаимоотношения помежду им. Мелкизедек монашеския изумрудения
орден предоставя също така подробни разяснения и за мисията и произхода на човечеството.

Ученията включват знание за „вътрешния кристос“, „законът за единството“,
„науката за темплара“ и „преддревната история на вселената“. Всички те представляват
една взаимодопълваща се парадигма на универсално познание.

Тази информация е предоставена за първи път преди 950 милиарда
години от Старши расите в нашата вселена, които са я заселили с всички останали
раси и се явяват наши предци. Когато се разпространяват тези базисни сакрални познания
за вселената и живота в нея, се цели да се обогатят всички същества и да им се даде
възможност да управляват още по-добре живота си чрез прилагане на свободната си
воля. Слънчевата система, съответно Земята, са създадени много по-късно, а произходът
на човешката раса има пряка връзка с разрешаването на космически проблеми на различни
звездни раси.

Първото разпространение на ученията за свободата на Земята е преди
25 милиона години, когато е и първото заселване на планетата ни с нашите генетични
потомци и предци – ангелската
човешка раса. Писмени
записи от това заселване не са останали, тъй като са били преднамерено унищожени
от други раси с нечовешки произход, които са желали и продължават да желаят падението
на човешкия род.

В по-скорошен период
на преддревната ни история, ученията са донесени отново на Земята от колектив на
същества от по-високи измерения, който се нарича „Съюз на Пазителите“, който действа
под ръководството на Старши расите и Съветите на Кристалната река от Акуерион.

Това познание от дълбока древност може да бъде сравнено с език,
който е бил гладко говорен и разбиран в миналото от всички и знанието за съществуването
на звездни колективи в други измерения е било нещо нормално така, както днес знаем
за съществуването на други народи в други континенти. Тъй като съдържанието и контекстът
на тези учения са били общоизвестни на всички индигови и ангелски хора, публичното
им представяне в наши дни се явява силен импулс за събуждане на потенциалите на
нашата ДНК памет и извеждане наяве на най-дълбоките слоеве на нашето колективно
несъзнавано и нашето богато минало.3

Някои от най-важните събития от тези исторически времена са разгледани
в публикации на Йеша Ашаяна.

По време на хода на историята на човечеството на Земята, много
аспекти на ученията за свободата са били загубени, изопачени или скрити. Всички
основни религии в наши дни, първоначално са представяли различни, но допълващи се,
знания от тези учения, но впоследствие почти всички религиозни традиции са били
променяни така, че да изкривяват посланията, с цел манипулация на хората и скриване
на информацията за тяхното историческо минало и за структурата на Сътворението.