Значението на познаването на историята

Откъс от книгата „Завръщането на свещеното познание на катара“

Специален акцент в ученията за свободата е отделен на историята на човечеството и връзката му с отделни раси в космоса и на Земята.

Защо истинските исторически събития са толкова важни за една общност? Историята е опредметяване на кармическата програма на общността. Който познава добре историята, знае какви са дългосрочните задачи пред една общност, как-ви са трудностите, пред които се е изправила и ще се изправя, както и кои са слабостите, които трябва да преодолее. Историята на един народ съдържа неговите грешки и неговите достижения, неговите трудни моменти, но и неговите славни мигове. Тя е негово богатство, негова опора и отправна точка за еволюционното му развитие.

Желанието да се манипулира историята се основава на стремеж към контрол над дадена група, нейното потискане и мисловно поробване на нейните членове. Не е случайна фразата „Историята се пише от победителите“. Общоизвестно е, че когато един народ е превземал друг народ, първият е предприемал мерки, за да предаде събитията по начин, който да лиши поколенията на подчинения народ от възможността да осъзнаят в дълбочина причините за своето падение и да развържат своя кармичен възел, с което да получат своята свобода.

Отнемането на историята не един народ е чудовищна мярка, която нанася дълбока рана за народа, защото „завързва очите“ на хората, които принадлежат към съответния народ и те много по-трудно виждат пътя и изпълняват задачите, които стоят пред общността.

Още по-груба и травмираща рана е променянето на историята на народа по начин, по който хората да приемат за своя, историята на своите поробители, да забравят своята култура и сами да зачеркват идентичността си до степен, до която те унищожават своето предназначение.

За огромно съжаление такива промени са били правени и продължават да се правят и много хора чувстват принадлежност към история, която в действителност не е тяхна. Цели поколения на народи са научени да са съпричастни към действия, които не са извършвали техните предци, а техните поробители.

Историята, също така, е мост към самите нас. В буквален смисъл знанието на историята създава енергийна връзка с нашите въплъщения от съответния исторически период. В катара се разяснява, че мултиизмерната структура на човека се състои от 1728 въплътени личности, които живеят в различни исторически времена. Това означава, че кармичната свързаност с тези реално съществуващи и в момента личности, оказва влияние на нашия настоящ живот, но и ние оказваме влияние на техния. Решенията, които взимаме в настоящия си живот са от определящо значение за всички останали наши въплъщения в минало и бъдеще, тъй като се намираме в центъра на най-мащабния кармичен възел не само за планетата ни, но и за слънчевата система и галактиката ни. Следователно историята е винаги жива и е от важно значение дали сме се свързали с правилните времена и имаме вярна информация за това какво се е случило, по какъв начин и при какви обстоятелства.

В ученията за свободата се разяснява, че разположението на отделните въплътени личности не е произволно за никой човек, а съществува математически прецизна система на раждането на човек в определено историческо време. Следването на този модел не е фиксирано и императивно, а зависи от свободната воля на всеки един, тъй като живеем във времева матрица, в която упражняването на свободната воля е основно правило. Тази система на подреждане на отделните животи в различни времеви периоди се разглежда в ученията за свободата.

Колкото по-назад се връщаме в историята, толкова по-фундаментално е нейното значение за нашата психика и за отношението, което имаме към заобикалящия ни свят и към себе си, но и толкова по-трудно е да разберем какво се е случило в действителност. Не е случайно, че всички свещени книги представляват не друго, а история, която се е случила или, за която се твърди, че се е случила за определена група хора назад във времето.

На следващо място не е случаен и този период на разкриване на пред-древна история, както на човечеството, така и на други небесни раси, на Земята, слънчевата система, галактиката ни и нашата вселена. Причината, информация от толкова високо ниво и с толкова високи честоти да бъде предоставена на хората точно сега, е защото от 2000-та година, се намираме в пресечна точка на пред-древното ни минало, настояще и далечно бъдеще. Това, което се случва от този момент нататък, ще определи хода на еволюция на цялото човечество и пътеките, по които всяко същество ще поеме за следващите милиарди години еволюция.

Предоставянето на тази информация от страна на говорителя на Съюза на Пазителите и Алхъмбра Магистратските Съвети – Йеша Ашаяна, цели именно предоставянето на възможност за осъзнат избор при взимането на толкова съдбовно решение.