Книгата “В храма на медиацията” е вече на книжния пазар

Първата цялостна книга за медиацията излезе от печат.

Фондация Граждани на Новата епоха разпространява книгата съвместно с издателя фондация Ахая Общество.

В нея читателите ще намерят отговор на въпросите:

Какво е медиацията? Какво не е медиацията? Как добрата теория за миротворчеството сработва на практика?

Водещият медиатор в България, Катина Клявкова и фондация Ахая общество издадоха първата цялостна книга за медиацията „В храма на медиацията“.

Тя е написана като полезен наръчник за медиатори с конкретни примери, особености на различни видове медиация, инструменти и подходи за провеждане на процедурата. Специален акцент е поставен на уникалния аха-подход, създаден от авторката в двадесетгодишната ѝ практика на миротворец. 

Медиацията е извънсъдебен способ за спогодяване. Тя може да бъде полезна във всички сфери на обществения живот: в семейството, между съседи, в училище, в търговските отношения, на работното място и дори в случаи на извършени престъпления.

Книгата е достъпна на цена 22 лева директно от издателя (за поръчка: ahaya.society@gmail.com) и в големите книжарници в България на цена 25 лева след 24 май 2019г.