Обучителен курс Въвеждане на холистичния модел в организация

Фондация „Граждани на Новата епоха“ организира курс
„Въвеждане на холистичния модел в организация“

Град София, 29-30 април и 27-28 май 2017г.

Курсът е насочен към хора, които желаят да се запознаят с холистичния организационен модел и да трансформират организацията си по холистичен образец като интегрират интересите на човечеството, животните, растенията и Земята. Такива могат да бъдат:

• Социалноотговорни лидери на компании;
• Представители на НПО организации и правозащитници;
• Специалисти по човешки ресурси;
• Активни граждани и потребители;
• Еколози;
• Обучители на младежи, учители и психолози в училища;
• Представители на общини и държавната администрация, които имат воля за промяна на организационния процес по холистичен образец;
• Хора, които желаят да въведат холистичния модел в семействата си при планиране на семейния бюджет;
• Хора, които се интересуват от философия и нови организационни модели за интегриране на основни групови интереси.


Какви теми ще бъдат разгледани в курса?

Какво е холистичен обществен модел?
Какво е интерес на човечеството и защо е важно частните компании, отделните хора и семейства да го уважават и защитават?
Как могат да се интегрират оптимално интересите на човечеството, животните, растенията и Земята, за да се защити интересът на цялото?
Какви мерки могат да бъдат предприети за въвеждане на холистичния модел в частна организация?
Какво е холистична икономика и как може една организация и един човек да работи за нейното утвърждаване?
Какво е холистично управление на трудовия процес?
Какво е холистичен подход на управление?
Как да създадем холистична организация?
Как да трансформираме малка компания или голяма корпорация по холистичен модел?
Кои мерки могат да въведат постепенно холистичния модел в община и в държавната администрация?
Как да въведем холистичния модел в семейството си?
Как би изглеждало холистичното общество?

Водещ е Александър Миланов, автор на книгите „Холистично общество“ и „Завръщането на свещеното познание на катара“.

Основният въпрос, на който ще отговорим заедно е: „Как да изграждаме и трансформираме организации така, че да функционират в интерес на цялото?

Условия за провеждане – Курсът се провежда, ако има записани минимум 6 участници към датата на провеждане в съответната група. При по-малко записали се лица, 100 % от сумата ще се възстанови до три работни дни след обявената дата за провеждане на обучението.

Цената на курса е промоционална – 300 лева за записване до 17.04.2017 и 330 лева за записване между 18-27.04.2017. В цената са включени целодневните обучения и 4 кафе паузи.
Цената е с включено ДДС. Ако желаете фактура, изпратете ни необходимите данни на имейл при записването си.
Цената следва да се заплати в пълен размер. Ако за Вас възникнат непредвидени събития и не можете да присъствате, ще имате възможност да се запишете безплатно за следващата дата на провеждане. При отказ на участника, таксата не се възстановява.

Място на провеждане – град София

Дати на провеждане на двудневния курс: 29-30 април 2017 г. е първа група и 27-28 май 2017 е втора група; Времетраене 9.30-17 часа във всеки от дните.

Записване или отправяне на въпроси можете да направите на имейл: foundation.newagecitizens@gmail.com

След като получите имейл с одобрение за включване в групата на курса, следва да направите банков превод на таксата за участие в следващите три работни дни по сметката на фондация „Граждани на Новата епоха“:
Първа Инвестиционна Банка
IBAN – BG42FINV 91501203814475
BIC: FINVBGSF

Моля посочете като основание: такса за семинар за първа група(29-30 април 2017) или такса за семинар за втора група(27-28 май 2017)

Ако желаете да се проведе курса и във вашия град, моля пишете ни поне два месеца предварително!
www.newagecitizens.org