Фондацията издаде книгата “Холистично общество”

В тази книга се представя нов модел на социално организиране. Холистичният модел, на чиято основа се изгражда холистично общество, се уповава върху духовната истина, че всеки човек и всяко друго живо същество са значими проявления на Абсолюта.
Изведени са основните принципи на функциониране на нов тип икономика, която не е капиталистическа, а холистична. В нея отношенията се изграждат така, че оптимално да се защитават интересите на човечеството, на Земята, на животните и на растенията.
Представен е институтът на хуманно възстановителната реакция, който аргументирано заменя философията на репресивно санкциониране в наказателното право.
Холистичният модел е свързан с коренно различен подход на социално организиране, приложим както от частните организации, така и от държави, които желаят да се развиват в служба на цялото.

Книгата може да бъде поръчана на имейл foundation.newagecitizens@gmail.com или закупена в електронен вид от следната страница: https://payhip.com/b/A7dP

Безплатна доставква в цялата страна при поръчка над 25 лева.