Мултиизмерната структура на човек

March 8, 2024 admin 0

Откъс от книгата “Завръщането на свещеното познание на катара” Всеки биологичен вид е създаден с определени потенциали за достъп до конкретен брой измерения. Човешката генетика […]

Статичност на времето

March 8, 2024 admin 0

Разглеждането на времето и пространството като неразделни части е добре обоснована теза, получила популярност във физиката, както при развитието на теорията за относителността, така и […]

Субекти на холистичния модел

March 8, 2024 admin 0

Представянето на нов социално-икономически модел, различен от познатия ни егоистичен, е възможно след като се изяснят три фундаментални въпроса: Кои са субектите на модела? Какви […]

Холистична икономика – част 2: “Класове на потребности вместо класове на хора”

November 19, 2017 admin 0

Удовлетворяването на интереса на човечеството изисква да бъде направена подробна оценка на потребностите на участниците в холистичната организация. Съчетаването на индивидуалните предпочитания на всеки с […]

Холистична икономика – част 1: Принципът “Равен достъп до публични блага”

July 15, 2017 admin 0

Всеки цялостен модел на организиране на обществото засяга икономическите отношения в съответната система, урежда правото на собственост, правилата за търговия, икономическите и трудови права, както […]

Човечеството – новият правен субект

May 2, 2017 admin 0

Въпросът: „Какво е човечество?“, на пръв поглед изглежда банален, съвършено очевиден и ненужен. Ако проверим по-дълбоко представените тези за произхода на човечеството, ще установим непълнота, […]