Teхника за активиране на Арея тялото

Съюзът на Пазителите препоръчва на всички, които желаят да внасят хармония и любов на Земята да правят тази техника поне по няколко минути на ден. Въпреки че тя е сравнително просто упражнение на визуализация и дишане, ефектът от нейното прилагане е голям.
  1. Визуализирайте два стълба с диаметър около 2 метра всеки, които се простират от ядрото на Земята и неопределено много нагоре – в дясно на около 50 см е син, а в ляво пак на около 50 см е розов. Представете си ги в тези цветове, но прозрачни. Десният син стълб се нарича „Проход за транспониране“, а левият розов стълб се нарича „Проход за еманципиране“.
  2. След като визуализирате стълбовете до Вас, вдишайте бавно и дълбоко и ги съберете в един общ стълб, който обгражда цялото Ви тяло. Събирането на енергиите от двата стълба в един общ, в който се намирате Вие създават бяла прозрачна енергия, която се нарича „алуминар“. Пазителите наричат създаването на алуминар „Вятърът на дъха“. По този начин Вие давате начало на активиране на Вашето Арея тяло.
  3. Задръжте около 10-15 секунди (ако Ви е трудно и по-малко) вдишването и образа, че двата стълба са в едно и Вие сте в центъра им. Колкото повече задържате въздуха си, толкова повече алуминар се произвежда в точката „Сърцето на Ефима“. Тази точка се намира на около 1 см под долната част на гръдната кост. Този център е от ключово значение за хармонично синхронизиране с новите кристик активирания и енергии, които се случват с Темплара на Земята.
  4. Издишайте и визуализирайте как алуминарът се разпростира по плазменото Ви тяло, което е прозрачна обвивка на около 5-7 см над кожата Ви. С всяко издишване насочвайте алуминар от Сърцето на Ефима до всеки орган на тялото Ви, до всяка тъкан и клетка. Ако изпитвате болка или неразположение в определена област на тялото Ви, можете да създадете алуминар и с издишване да го насочите към това място.
  5. Когато създавата алуминар, в момента на вдишване и издишване, можете да си кажете на ум, че създавате и привличате любов, мир, хармония и сигурност. Тогава тези енергии ще извират от Ефима Сърцето Ви и ще се разпространяват в биополето Ви, дома, града, държавата, планетата и галактиката Ви. Тази визуализация и утвърждение ще привличат тези енергии и ще отблъсват противоположните.
— — — — — — — — — — —
Техниката може да се прави неограничен брой пъти както индивидуално, така и в група. Ако тя се прави от няколко души едновременно, се създава много силно поле около тях и на територията, на която те се намират.