Катара

Свещената наука за единство на звук и светлина

Учението катара е представено на Земята от официалния говорител на Съюза на Пазителите – Йеша Ашаяна в серия от писмени ръководства и уъркшопи, чиито автор е тя. Повече за катара можете да прочетете и в интервю с Александър Миланов за Списание 8

Катара мрежа

Думата катара произлиза от много древен космически език – анухази и е съчетание от три звука ка – електрическата мъжка енергия и светлина, та – магнитната женска енергия и звук, ра – единството между съчетаването на двете сили. Следователно катара може да се преведе като учение за единството на звук и светлина.

Тази дисциплина представя техники за биорегенерация, чрез които се постига плавно и внимателно разширяване на съзнанието. Този процес се случва след стимулиране на ДНК шаблона ни, кундалини енергиите, чакрите и меркаба полетата във фините ни тела. Въпреки че учението катара все още не е прието като доказано от научната общност, в пред-древното ни минало то е било общоизвестно и се е преподавало в школи за възнасяне (придвижване между измеренията) на напредналите човешки цивилизации. Следователно катара не се представя като новооткрито познание, а като завръщане на много древно такова.

В катара се разяснява подробно възникването на творението в резултат на намерението на Източника да твори в определени параметри и по определени непроменими закони. Цялото проявление, всички измерения, вселени, организми започва именно с намерението на Източника да твори и едновременното създаване на първичния звук (божествената женственост), който кореспондира с магнетизма и първичната светлина(божествената мъжественост), която кореспондира с електричеството.[1]

В първо ниво на катара се разяснява природата на ума и предназначението му е да сложи за генератор на програми в морфогенетичните полета, чрез използването на мислите ни. Когато си създадем по-ясна представа какво се случва с нашите мисли и ефектът, който имат те върху морфогенетичните полета (цялото творение), разбираме от колко голямо значение е да управляваме целенасочено ума си. Произволните мисли създават нехармонични програми, които се претворяват в хаотични резултати на творчество. Средствата, чрез които се изграждат скаларните програми са звукът(вибрации), светлината(използването на цветове) и специфични символи, които в катара се наричат кодове. Чрез използването на комбинации от тонове и визуализации, които се изпращат по специфичен начин, в пред-древни времена са били извършвани свещените ритуали на „кръглите маси“, активиране на ДНК шаблона, холистично лекуване, левитиране на обекти, управление на енергиите в Земята и още много неща, които днес бихме счели за фантастични, ако не познаваме начина им на действие. Свещените тонални последователности се използвали за изчистване, репрограмиране и ускоряване на въртене на Земните щитове. Тези тонални последователности са известни още в катара като „Музиката на сферите“. Човешкият глас е едно от най-мощните средства за мултиизмерно въздействие, поради което използването на конкретни тонове, е било свещена тайна.

В първо ниво на катара подробно се разяснява процеса, през който първата партикай частица се разделя на две частици – партикай и партикум, които фазират, репликират се и се организират в партики мрежи.[2] Партики мрежите се организират в кодове на неподвижна светлина, наречени кейлони, които се групират, за да създадат морфогенетичните полета(кристална решетка на светлинен спектър и звукова честота). Математическата програма, която се репликира в морфогенетичните полета е катара мрежата. Поради тази причина тя се явява естественото и изначално Дърво на живота.[3]

Официалните сайтове на Йеша Ашаяна са:

http://www.arhayas.com/

http://www.elaisafreedomforum.com/

Въвеждащите източници са на английски език. Някои от най-съществените са:

 1. Kathara level 1 manual- bio-spiritual healing system, 2001(manual)
 2. Master’s Templar Stewardship Initiaive and the Grail Quest Signet roundtables, 2010(manual)
 3. Dance for Life, 2002 (workshop and manual)
 4. Dance for Love, 2002 (workshop)
 5. Dance for Freedom, part 1, 2002 (workshop)
 6. Dance for Freedom, part 2, 20002(workshop)
 7. Dance for Joy, part 1, 2003(workshop)
 8. Dance for Joy, part 2, 2003(workshop)
 9. Kathara 2-3 Foundations “Awakening the Living Lotus”, 2004(workshop and manual)
 10. The Science and Spirituality of Creation, 2003(manual)
 11. Keys for mastering ascension, 2005(manual)
 12. The elements of discovery,2010(manual)

[1] E’Asha Ashayana, Kathara level 1 manual- bio-spiritual healing system, 2001,

[2] E’Asha Ashayana, Kathara bio-spiritual healing system manual, level 1, 2000, p.19

[3] E’Asha Ashayana, Kathara bio-spiritual healing system manual, level 1, 2000, pp.64-70; E’Asha Ashayana, The elements of discovery,2010, pp.33-36

За въвеждаща информация на български език, която представлява неофициална систематизация на катара, можете да намерите в книгата “Завръщането на свещеното познание на катара”.

Korica Katara

Завръщането на свещеното познание на КАТАРА
научи повече