No Picture

Холистична икономика – част 1: Принципът “Равен достъп до публични блага”

July 15, 2017 admin 0

Всеки цялостен модел на организиране на обществото засяга икономическите отношения в съответната система, урежда правото на собственост, правилата за търговия, икономическите и трудови права, както […]