Въвеждане на медиацията в училище

През месец юни се проведе обучителен курс за младежко участие, създаване на работещ ученически съвет и въвеждане на медиацията в училище в столичното 23 СУ Жолио Кюри.

Курсът беше проведен в партньорство между фондация “Граждани на Новата епоха” и център за медиация “Ахая”. Учениците бяха запознати със специфики на организирането на добре работещ ученически съвет, който да успява да идентифицира успешно потребностите на учениците и на училищната общност като цяло. Втората част на тренинга беше свързана с въвеждане на медиацията и добри помирителни практики в училището, които да бъдат използвани от учениците при разрешаване на конфликтни ситуации.

При интерес от страна на други училища в страната и други младежки групи, ни пишете!